Като цяло темата за осигуровките на тези, които сами ги внасят е табу. На много места може да чуеш мнения от вида на, че не трябва да се плаща нищо на държавата. Естествено това изобщо не е правилно и причините, които мога да назова не са една или две. Преди всичко живеем в цивилизовано общество и като граждани на тази страна има закони, които е добре да се спазват.

За осигуровките: Въпроси и Отговори

1- Въпроси- Има много въпроси, на които търсим отговор. Ето някои от тях, които са най-често задавани. Първото, което е важно да знаем е кога трябва да се осигуряваме сами. За да започнете да се осигурявате сами не трябва да работите никъде на трудов договор. В такъв случай се заемате със внасянето на вашите осигуровки всеки месец. Когато се самоосигурявате трябва да изберете доход върху, който се изчисляват какви да бъдат вашите осигуровки. Най-често се избира минималната възможна сума, която от януари 2013 година е на стойност от 420 лева. Имате възможност през годината да промените размера на сумата върху, която се осигурявате. За тази цел трябва да подадете декларация в НАП. От сумата, на която се осигурявате се определят и осигуровките, а те са на стойност 29% от нея. Тези проценти се разделят за трите отделни вида осигуровки, които заплащате.

Здравни осигуровки на самоосигуряващо се лице

Почти всички знаят колко са важни те. Ако нямате платени здравни осигуровки губите правото си да ползвате безплатни здравни услуги във всички здравни заведения. За 2013 година размера на здравните осигуровки на самоосигуряващо се лице е 16.80 лева на месец.

пенсионни осигуровки

По- младите вероятно не гледат сериозно на тези осигуровки, но времето минава бързо и когато дойде време за пенсиониране то има главна роля в това. Чрез това осигуряване всеки един от нас, който стигне до пенсионна възраст получава пенсия.

здравни осигуровки и пенсионни плюс общо заболяване и майчинство

Първо да разясним какво означава общо заболяване и майчинство. Това е временна нетрудоспособност за определен период, това е най-кратко казано. Всеки човек, който за 1 месец има работени поне 5 дни без значение каква е била работа или размера заплащането е задължително да се осигурява за общо заболяване и майчинство. Тези осигуровки се ползват предимно от бъдещи майки, които не са на договор и искат да получават майчинство. А за да получават майчинство е задължително да имат плащани осигуровки.

Кога? Къде? Как?

От месец януари 2013 година е прието внасянето на осигуровките да се извършва до 25 число на всеки месец. Вноските се правят в офиси на НАП, които ги има във всеки град. Когато самоосигуряващо се лице отиде да внесе осигуровките си в документите за внасяне трабва да се попълни ЕГН/ЛНЧ или служебен номер, който предварително се издава на лицето в НАП. В началото на тази година е приет и друг закон според, който преди да внесете своите здравни осигуровки трябва да отидете предварително в НАП и да подадете заявление. Хубаво е да знаете какво се случва ако имате просрочено заплащане на осигуровките. Ами в такъв случай освен, че загубвате правата си да ползвате здравни услуги или майчинство, докато ги заплатите разбира се. Когато отидте в НАП да заплатите тази сума, която е забавена там ви с еправят санкции. Налагат се лихви, които са в размер на основния лихвен процент плюс 10% от сумата за заплащане. Дори за един ден закуснение, въпреки че наприем не е във вас грешката а в превода на банката пак има лихви. Като цяло това са едни от най-важните теми, които трябва да знаете за самоосигуряването. Разбира се ако нещо друго ви интересува може мястото където може да получите най-точна информация е да сайта на НАП или да отидете на място в някой от офисите им.
пенсионни осигуровки, здравни осигуровки, заболяване и майчинство осигуровки, процент осигуровки 2013 година